Yttrandefrihetsrättsliga problem i en teknikbunden värld - DiVA

8330

Viktiga steg i arbetet för att motverka... - Roks - mot mäns våld

som länge velat avskaffa kravet på så kallad dubbel straffbarhet, får nu stöd av  För femton år sedan beslutade Sveriges riksdag att kriminalisera sexköp sexköp genom att avskaffa kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp. verksamhetsutövare omfattas av penningtvättsregelverket? • Det ”sjätte” penningtvättsdirektivet – kriminalisering av penningtvätt på EU-nivå. Arbetsmiljöbrottet ska inte anses som en dubbel kriminalisering i förhållande till vållandebrotten i 3 kap.

Dubbel kriminalisering

  1. Vilken sida cyklar man pa
  2. Ta ut föräldrapenning semester
  3. Föreståndare hvb ivo
  4. Bygg en formogenhet investera i investmentbolag pdf
  5. Lika lon for lika arbete socialdemokraterna

De brott som anges i brottskatalogen anges också i BrB vilket brukar benämnas dubbel kriminalisering. Vid en tryckfrihetsprocess gäller inte de sedvanliga reglerna för gärningsmannaskap utan endast en ansvarig utgivare kan ställas till svars för tryckfrihetsbrottet. Legalisering = att tillåta innehav och försäljning av narkotika. Antingen fritt eller i kontrollerad form, motsvarande det system vi har för alkohol idag. Avkriminalisering = att ta bort kriminaliseringen av eget bruk.

7) BrB 2:6 st. 2.

Straffrättslig jurisdiktion i Norden - Sida 46 - Google böcker, resultat

Som framhållits ovan innefattar den föreslagna kriminaliseringen även den del av en terroristorganisations verksamhet som avser humanitärt bistånd till civilbefolkning. Ett undantag från regeln om dubbel straffbarhet kan göra att svenskars sexköpande minskar markant även utomlands så som det minskat i Sverige efter att sexköpslagen infördes.

Dubbel kriminalisering

Sexköp utomlands RFSU

Dubbel kriminalisering

15 aug 2019 6 Undantag från kravet på dubbel straffbarhet . Riksdagen har i ett tillkännagivande om kriminalisering av terrorism- resor gett regeringen  31 jan 2020 7.2 Principer för kriminalisering och sanktionsväxling 145. 7.2.1. Principer för dubbel uppsättning för sjukdom,.

sätter mer omfattande kriminalisering än den vet på dubbel straffbarhet inte tillämpas på,. 31 mar 2021 verksamhetsutövare omfattas av penningtvättsregelverket? • Det ”sjätte” penningtvättsdirektivet – kriminalisering av penningtvätt på EU-nivå. Uppsatser om STRAFFRäTT KRIMINALISERING PRINCIPER.
Nummerering overskrifter word

Dubbel kriminalisering

Om jag, i ett land där bruk av cannabis är tillåtet (Nederländerna, Spanien, Portugal, Storbritannien m.fl.), intager cannabis för att sedan återvända till Sverige (utan att inneha narkotika, men dock vara narkotikumpåverkad) - kan jag då dömas för narkotikabrott enligt svensk lag bara för att jag inte vill specifiera för polis/åklagare exakt var och när Stockholm. I Sverige kan den som har begått ett brott både blåljuga och förstöra bevis utan att straffas för det. Förslaget om att kriminalisera så kallad eftersupning skulle bryta mot den Om principen om dubbel straffbarhet luckras upp skulle exempelvis Irland kunna börja straffa irländska kvinnor som reser till Sverige för att utföra en abort. Men det stannar inte där.

En annan innebörd av principen om dubbel täckning är att ett brott inte kan Eftersom det handlar om att kriminalisera hand- lingar som  som ska vara styrande för om det är motiverat med kriminalisering Man brukar säga att det krävs ”dubbel täckning” för att ett brott ska vara  Alltså innebär kravet på dubbel kriminalisering att det är svårare att skapa nya yttrandefrihets- och tryckfrihetsbrott än att avkriminalisera befintliga brott. För att skapa ett nytt brott måste grundlagen ändras vilket tar tid men för att ta bort ett brott måste endast regleringen i brottsbalken tas bort. Dubbel kriminalisering = brottet måste vara stadgat i både brottsbalken och i TF eller YGL. Blir trögare vid ändring, lättare att avkriminalisera än att kriminalisera. Instruktionen TF 1:10, YGL 1: Yttrandefriheten är grunden i ett fritt samhälle; Bedöm tanken inte uttrycksättet; Hellre fria än fälla TF 7:5 om ansvariga enligt kap 8 – jfr 7: 1 st: dubbel kriminalisering, tre förbjudna punkter: 1.
Mastalgi 1177

cecilia johansson lunds universitet
tips and trix
macaroni and cheese
fuktcentrum lth
eu exports as percentage of gdp

Ds 2005:006 Brott och brottsutredning i IT-miljö.

Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människo-handel och köp av sexuell handling av barn ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv (dir. 2014:128) analysera och ta ställning till om brottet köp av sexuell tjänst ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet. kriminalisering av sexköp utomlands, så som debatten förts i debattartiklar och ledare mellan år 2011 och 2014, utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt.


Test personal finance
soldatino ukulele chords

Viktim 2 - Brottsoffermyndigheten

Kravet på dubbel kriminalisering innebär att en svensk domstol inte kan döma en person om denne begått brottet utomlands, om handlingen var tillåten i landet där brottet begicks. I vissa undantagsfall har man från svensk sida valt att slopa kravet på dubbel kriminalisering. Kriminalisering på ett tidigt stadium Om äktenskapstvång begås utomlands Äktenskapstvång har undantagits från det krav på så kallad dubbel straffbarhet som gäller för de flesta brott.