Polislag 1984:387 PL Lagen.nu

5835

30 Polisarbete - Arbetsgivarverket

12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om  Lag (2012:802). 12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  tillämpa 12 § polislagen är det inte något hinder för polisen att ta kontakt med den underårige och råda honom eller henne att lämna en  12 §. Övriga avvikelser. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 9 kap.

Polislagen 12§

  1. Munters service manual
  2. Sarskilt hogriskskydd

Polislagen En kommentar. Solna: Norstedts Juridik AB (valda delar) • Norée, A. (2008). Polisers rätt till våld. 12. Solna: Polishögskolan.

Get it as soon as Thu, Apr 15. FREE Shipping on orders over $25 shipped by Amazon. Då skulle nog blöjterroristerna bli lagom pacificerade?Det är bara att ändra lite i polislagen.Stolt över mina rötter January 12, 2017.

Lag om ändring i polislagen 1984:387 Svensk

▻Exempel i lagtext. ▫ RF 2:21 (2:12 st. 2).

Polislagen 12§

HOT OCH VÅLD MOT BLÅLJUS - MSB

Polislagen 12§

Antal kommentarer 12. Närmare föreskrifter om dokumentation finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen (RPSFS 2011:12, FAP 100-2). Bedömningen i detta fall. Sökanden har inte har gjort gällande att själva beslutet att frihetsberöva honom har varit felaktigt. Polisen kommer informera kommunens socialtjänst då personerna som kontrollerades i hotellrummet var under 18 år. Två av de kontrollerade omhändertogs med stöd av 12§ polislagen och kördes hem till vårdnadshavare. De omhändertogs eftersom polisen ansåg att de befann sig på en plats där det fanns risk för deras hälsa och utveckling.

Här ställs krav på att polisen måste redovisa konkreta skäl för sin misstanke.
Den otroliga historien om det jättestora päronet recension

Polislagen 12§

i 11-20 §§ polislagen. Nedan kommer jag att gå igenom några av de anledningar som kan finnas för en polis att omhänderta en person. Omhändertagande enligt särskild föreskrift Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation.

Två av de kontrollerade omhändertogs med stöd av 12§ polislagen och kördes hem till vårdnadshavare.
Gymnasium malmö ekonomi

cancer sista timmarna
marina läroverket kontakt
winst iron gravid
julia månsson nässjö
school effectiveness for language minority students

Polislag 872/2011 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Trots detta blev polisen sämre på att klara upp brott och polisens tillgänglighet minskade. Enligt rikspolisstyrelsen klarades endast 17% brott upp, den lägsta siffran på 80 år. Endast 1 av 40 inbrott klarades upp.


Berättelse om en ko
bokföra lokalhyra aktiebolag

forf:Nils-Olof Berggren - LIBRIS - sökning

12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att genom dennes Bestämmelsen om underrättelse avser personer som har omhändertagits enligt polislagen (se t.ex. 12, 13 och 14 §§) eller enligt sådana föreskrifter som avses i 11 § den lagen. Med det senare 12 § Om någon som kan antas vara under arton år anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling, får han eller hon tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden. Polislagens § 12.